• 2010 jannuár 3-án volt az év első gyűlése. – 21-én kolbászt (150 kg) és hurkát (150 kg) gyártottunk, amin 3 napig 5-12 lelkes személy dolgozott. A tiszta bevétel a 2 000 dollárt meghaladta.
  • Február 7-én volt a tisztválasztó gyűlésünk, melynek az eredménye: elnök Simon Józsej, alelnök Bölecz Piroska, pénztáros Kurucz János, titkár Pintér László, ellenőrök és szervezők Bakos Tibor, Kabai István és Ravai Erzsi. – 500 dolláros adománnyal segítettük a Vörös Kereszt szervezetét a Haiti földrengésnél végzett áldozatos munkájuk elismeréseként, emlékezve 1956-57-re, mikor minket is sokban segítettek.
  • Március 4-én vendégszerepelt nálunk Peller Anna énekes és 3 tagú cigányzenekar. Simon Irén szervező munkája által és a köztudomású jó magyar ételek hatására 73 vendéget sikerült szórakoztatni.
  • Március 14-én tartottuk taggyűlésünket és a gyűlés után megemlékeztünk az 1848-as forradalomról ünnepi beszéddel, szavalatokkal és az alkalomhoz méltó vetítéssel.
  • Április 3-ra esett a húsvéti tojás-keresés.
  • Nem volna teljes ez az összefoglaló, ha az Egyesület leglényegesebb alkotó elemét a TAGSÁGOT nem említeném meg. A lelkes, segítőkész, családias tagságunk teszi lehetővé sikeres közösségi életünket, és egyuttal Egyesületünk fennmaradását. Olyan TAGSÁG a szíve és lelke minden szervezetnek, akik magukénak vallják a szervezet létezésének célját.
  • Ki kell emelni Kurucz János fáradhatatlan munkáját mind kertünk gondozásában, állandó szépítésében, mind pedig az épület fenntartásában. Nem hiába jegyezték meg idegen látogatóink utalva Jánosra, hogy találkoztak már a kertésszel, avagy a gondnokkal.
  • Kulturális Otthonunk születésnapján idézett vers utolsó versszakával kell befejeznem ezt a visszatekintést:

A Jóistentől csak azt kérem,
Hogy amig itt élnek magyarok,
Tartson meg bennünket megértésben,
Tiszteletben és szeretetben,
Mert így maradhatunk csak nagyok.

1994.május. P.L.

Ezt a történelmi összefoglalót Pintér László állította össze a taggyűlések jegyzőkönyveinek segítségével az Úr 2011. évének január havában.


Comments

<!--:hu-->Történetünk 2010-ben<!--:--> — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>