Helyi foghíjas adatok szerint az első négy magyar család 1929-ben érkezett Nanaimoba. Az akkori súlyos gazdasági válság nem sok érvényesülési lehetőséget nyújtott az újonnan jötteknek. Tudtunkkal főleg az akkor még működő szénbányászat és fakitermelés foglalkoztatta legtöbbjüket. Aztán a II. Világháború menekültjeivel 34-re emelkedett a magyar családok száma. Az akkor érkezőket már jobb megélhetési lehetőségek fogadták a viszonylagos gazdasági fellendülésből kifolyólag.

A nagy bevándorlási hullám az 1956-os forradalom Szovjet Unió általi elfojtása után következett be. A régi kanadások sokban tudták segíteni az új kanadásokat (így hívták egymást), munkavállalásban, beilleszkedésben az idegen szokásokhoz való alkalmazkodásban, stb. Ezzel a segítő céllal alakult meg 1957-ben a Magyar Jótékonysági Egyesület (Hungarian Benevolent Society), mely a kezdeti sikerei ellenére különböző okokból 1974-ben feloszlott.

Jelenlegi Egyesületünk magját 1985 szeptemberében hintette el Mandalik Mariska néni, aki ismerőseivel telefonon hívta össze az első csoportot olyan személyekből, akik hiányolták az egymás közötti társas kapcsolatot, a hagyományok ápolását és továbbvitelét, a közös szórakozást, egyszóval a magyar baráti közösséget.

Hiányzott mindőnknek a Haza,
Hiányzott a csengő magyar szó.
A hagyományaink halmaza,
Társaság, jókedvet fakasztó.

(Magyar Házunk Születésnapjára.- PL.)