• 2007 február 7-i tisztválasztó gyűlésünkön megválasztott személyek: elnök Simon József, alelnök Bölecz Piroska, pénztáros Besenczi István, (aki marciusban lemondott családi okok miatt és Kurucz János vette át a tisztséget a tagság jóváhagyásával), titkár Pintér László, ellenőrök és szervezők Bakos Tibor, Fisztner Ferenc és Ravai Erzsi.
 • Február 27-én a disznótoros farsangi bálunkon fellépett Nagy Ibolya primadonna és Budai Sándor cigányzenekara.
 • A március 18-án tartott 1848-as megemlékezésen Besenczi István tartott nagyon értékes ünnepi beszédet.
 • Április 7-én a husvéti tojáskeresésre csak 14 gyermek jelent meg.
 • Május 6-i gyülés után anyáknapi köszöntő és vacsora volt, (szakács Horváth Lajos). A Victoriai Magyar Egyesület az internetre teszi a Szigeti Magyarság újságunkat. Mi a nanaimoi részt kinyomtatjuk azoknak, akiknek nincs e-mailjük. – Május 20-án az Empire Day felvonuláson megint jól szerepeltünk és első díjat kaptunk.
 • A júniusi gyűlésünkön tudtuk meg, hogy a házadónk 22.5%-al felemelkedett. Ugyanekkor megemlékeztünk a Trianoni Békediktátumról.
 • Június 10-ére meghívtuk Sarkadi Sándor soproni történészt, könyvtár-igazgatót, aki a Szigeten volt látogatóban, hogy ismertesse a jelenlegi magyarországi helyzetet.
 • Július elsején részt vettünk a Canada Day ünnepségeken a szokásos lángos sütéssel és a zászló-felvonulásban.
 • Július 22-én a piknik keretében szerepelt Pándi Anna operaénekes. Az előadáson 84-en vettünk részt, köztük 28-an Victoriából.
 • Október 14-én a havi gyűlésünkön Madarász András vezetésével tervező bizottság alakult a klubunk fiatalításának ügyében. A későbbi riport megállapította, hogy kevés fiatal van a környéken és azokat nem nagyon érdekli a klub élete, mert el vannak foglalva munkájukkal és családaikkal.
 • Október 21-én megemlékeztünk az ’56-os forradalomról.
 • A december 2-ára tervezett taggyűlést hóesés miatt elhalasztottuk december 23-ára. 9-én viszont megjött a Mikulás bácsi (Hunyor György.) a 31 várakozó gyermeknek. A felnőttek Mikulás estjére 16-án került sor. A Mikulás (Pintér) anekdótái jó hangulatot teremtettek. A Szilveszteri bálunkon megint csak 22-en vettünk részt.
 • 2008 január 6-án taggyűlés, 20-án klub-délután és 3 napos kolbász (150 kg) és hurka (100 kg) készítés.
 • Február 2-án tartott tisztválasztó gyűlésünkön a tagság örömére a múlt évi vezetőség vállalta a tisztségét erre az évre is. – 17-én klubdélutánt tartottunk film vetítéssel és beszélgetéssel.
 • Március 2-án taggyűlés. – 5-én Property Assessment Board-al tárgyalás, de a Board elvetette érveinket a felértékelés csökkentésére. – 8-án a Nemzetközi Nőnap jegyében egy szál rózsával köszöntöttük meg hölgyeinket. – 22-én húsvéti tojáskeresés az unokáknak.
 • Március 29-én sikeres Tavaszi Bált rendeztünk . Szentvéri (Simon) Irén toborzó munkája eredményeképpen telt házunk volt.
 • Április 12-én klubunkban tartotta a Folkfest Society az évi nemzetközi vacsoráját , melyen mi is részt vettünk. Ennek jövödelméből vásárolják a nemzetközi zászlókat a Maffeo Sutton park előtti zászlórudakra.
 • Április 16-án Vendégszerepelt Peller Anna énekes és Oláh Viktor cigányzenekara. – 20-án klubdélutánt tartottunk.
 • Május 4-én taggyűlés és anyáknapi köszöntő vacsorával. – 18-án volt az Empire Day Parádé, melyen ismét a kategóriánk legnagyobb kitüntetését nyertük el.
 • Június elsején taggyűlés, melyen megemlékeztünk a tragikus kimenetelű Trianoni Békediktátumról. – 15-én apák-napi vacsorát tartottunk.
 • Július elsején a Canada Day ünnepségeken szokás szerint vettünk részt a felvonulásban és lángos sütéssel. – 3-án Szíki Károly és Gyevák Ottó magyarországi színművészek tartottak előadást Wass Albert emigrációs iró-költőről, születésének 100 éves évfordulója alkalmából. – 13-án és augusztus 17-én tartottuk nyári piknikeinket a hátsó udvarban.
 • Július-augusztusban felújítottuk Szász Imre által korábban készített „Welcome” kaput (Fisztner Ferenc, Pintér László és Marika).
 • Szeptember 7-én taggyűlés, melyen megtudtuk, hogy a Gaming Comission 3 évre elfogadta Kurucz János által elkészített BINGO kérvényünket. – Szeptember 27-én tartottuk jólsikerült Szüreti Bálunkat, melyen 68 fizető vendég élvezhetten a magyaros vendégszeretetet. Vendégünk volt 3 soproni diák is, akik a Vancouver Island Egyetemen tanulnak.
 • Október 19-én emlékeztünk meg az 1956-os forradalomról. Az ünnepély után elnökünk levetítette a „Szabadság, szerelem” című filmet. – 29-én kabaré estet tartottak budapesti és komáromi színész párok.
 • Novemberben Szász József és Simon József építettek előadói dobogót a színpadi részen. – 16-án klubdélután filmvetítéssel.
 • December 7-én taggyűlés. – 13-án a Mikulás ajándékozása 34 gyermeknek (Hunyor György.). – Hóesés miatt a felnőttek Mikulás estje és a Szilveszteri Bál is elmaradt.
 • 2009 január 18-án tartottuk az év első gyűlését. Mivel a mi szilvszterünk elmaradt, elnökünk bemutatott egy kabaré előadást a magyarországi Szilveszterről. Az ingatlanunk új felbecslése 15 ezer dollárral ismét felment. – 19-én kolbász- és hurkakészítés volt a klubunkban.
 • Február elsejei tisztválasztó gyülésünkön újabb jelöltek hiányában a régi vezetőség ez évre is vállalta a munkát. – 15-én klubdélutánt, és 22-én farsangi bált rendeztünk.
 • Március elsején taggyűlés, 7-én elhunyt Horváth Ferenc tagtársunk 83 éves korában. – 15-én az 1848-as forradalom megemlékező ünnepségének szónoka Miska János neves író volt Victoriából.
 • Március 19-én volt a „Budapesttől Bécsig Zenével” est Pándi Piroska, Sánta Ferenc cigányzenekara előadásában. 79 vendég élvezte a szebbnél szebb zeneszámokat.
 • Március 29-én a Victoriai Magyar Egyesület adott kabaré műsort otthonunkban. A victoriai vendégekkel együtt 86-an szórakoztunk ezen a délutánon.
 • Április 10-én tojásfestés és 11-én az unokák húsvéti tojáskeresése és ajándékozása. 26 gyermek vett részt. – Április 25-én a Folkfest Society tartotta klubházunkban évi tánccal összekötött nemzetiségi vacsoráját. Részünkről Törőcsik Ilonka töltött káposztájával szálltunk be.
 • Május 3-án tartottuk havi gyűlésünket, melyen megemlékeztünk klubházunk megnyításának huszadik. évfordulójáról, és a főépítész Szász Józsefet emléktáblával ajándékoztuk meg. – A Gaming Commission előre kifizette egy évre klubunk pénzbeli járandóságát. – Az anyáknapi ünnepségen Tóth-Szabó Timea előadásával és versekkel üdvözöltük az édesanyákat.
 • Május 17-én az Empire Day parádén a Forrás Tánccsoport részvételével a kategóriánk első díját nyertük el ismét.
 • Június 7-i gyűlésünkön határoztuk el, hogy beküldjük Vancouverbe halottaink nevét, születési és elhalálozási évét az összeállítandó Emlékkönyvbe. – 21-én ünnepeltük meg apák napját előadással és vacsorával.
 • Július elsején a Canada Day ünnepségeken Simon József és családja vonult fel a zászlóvivők sorában. 800 lángost sütöttünk és adtunk el. – Július 12-én és augusztus 16-án tartottunk pikniket.
 • Szeptember 11-én Szíki Károly színművész és leánya Judit adott előadást klubunkban, megemlékezve az 1956-os forradalomról és Szelecki Zita szinésznő magyarságért élt életéről. – 26-án tartottuk hagyományos Szüreti Bálunkat, melyen 100 személy élvezhette vendéglátásunkat.
 • Október 4-i gyűlésünkön megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról. – A gyűlés után a Soproni Erdőmérnöki Egyetem a Szigeten turnézó diákjai közül Szépligeti Mátyás szavalómester magyar hazafias verseket adott elő 30 percig. – 25-én emlékeztünk meg az ’56-os forradalomról.
 • November elsején, mindenszentek napján tartottuk havi gyűlésünket és megemlékeztünk halottainkról, felsorolva nevüket. Gyűlés után a magyar szent-koronáról vetített elnökünk nagyon tanulságos filmet.
 • December 12-én tartottuk a gyerekek mikulás ajándékozását, amit évek óta Simon Irén szervez kifogástalanul (Mikulás Madarász András). – 20-án volt a felnőttek mikulás estje, melyen a Mikulás (Pintér) humoros adomákkal illette a közönséget. – 31-én kitáncoltuk az óévet, és betáncoltunk 2010-be.


Comments

<!--:hu-->Történetünk 2007 – 2009 -ig<!--:--> — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>