• Az 1995-ös évre megválasztott vezetőségi tagok: elnök Kurucz Marika, alelnök Szücs Elek, pénztáros Besenczi István, titkár Szijj Ottó, ellenőrök és rendezők Bakos Tibor, Bedő Anna és Pintér László.
 • Januárban ismét betörtek kultúrotthonunkba, most már hetedszer. Ezekután új, modern riasztó felszerelést szereltettünk be és vasrácsot tettünk fel az ablakokra.
 • Január 26-án elhunyt első egyesületi és alapító tagunk, Mandalik Mária.
 • Májusban megkaptuk a Lottery Foundationtól a megkérvényezett 23 333 dolláros pénzadományt a kultúrotthonunk megnagyobbításának költségeire. Ezzel és az összegyüjtött Bingo bejöveteléből június 5-én elkezdhettük a kultúrotthon megnagyobbításának munkálatait, melyet aztán november 30-ára be is fejeztünk. A nagyobbítás eredménye: fent egy színpadi rész, és az alagsorban könyvtár és raktárhelyiség. Így lett az épület összterülete az alagsort is beszámítva 193 négyzetméter. A nagyobbítás teljes költsége 49 752 dollár volt, amibe a tagság önkéntes munkája nincs beleszámítva. A nagyobbítással együtt átfestettük a belső falakat, és Szijj Ottó új konyha szekrényeket készített. Két új tűzhelyet és egy hűtőszekrényt vettünk az „új” konyhába. A színpadi rész elválasztó falának keret-deszkáit Józsa László és Pintér László faragták ki 1996 júniusában magyaros diszítéssel és a honfoglaláskori diszítő elemekkel Magyarország millecentenáriumi évének alkalmára. Gyönyörű munkájáért Józsa Lászlót tiszteletbeli tagnak fogadta el a közgyűlés.
 • Elindítottuk irodalmi estünket, amit minden hónap utolsó péntek estéjén tart meg az irodalmat érdeklő csoport. A cél, hogy felfrissítsük irodalmi ismereteinket, és újakat is szerezzünk, előadó képességünket is fejlesszük azzal, hogy felváltva felkészülünk írók és költők életének és munkásságának ismertetésére. Itt vert gyökeret az a gondolat, hogy az Egyesület kiadjon egy versgyűjteményt hét helyi költőnk verseiből. Így került sor a „Nyugaton is Felkel a Nap” antológia kiadására a Lakiteleki Antológia Kiadónál 1997-ben.
 • 1996. év megválasztott vezetőség tagjai: elnök Szijj Ottó, alelnök Bölecz Piroska, pénztáros Besenczi István, titkár Pintér László, ellenőrök és rendezők Bakos Magda, Tölgyesi Johanna és Törőcsik Ilonka. (Elnökünk augusztostól való távllétében alelnökünk, Piroska vezette az Egyesület ügyeit.)
 • Megvettük második billiárd asztalunkat és vettünk egy shuffle board-ot, hogy növeljük Egyesületünk szórakozási lehetőségeit és ezzel gyarapítsuk létszámunkat.
 • Február 7-én búcsúztattuk otthonunkban második halottunkat Gergelyné Kostyál Mariannet, akinek hamvai otthonunk kertjében a hársfa alatt nyugszanak.
 • Egyesületünk hivatalos fennállásának tizedik. évfordulóját február 10-én ünnepeltük meg. A jól sikerült ünnepséget az elnökünk, Szijj Ottó nyította meg és Madarász Mária vezette le. Gergely Mihály festőművész ez alkalomra adományozta és leplezte le az 1956-os forradalomról festett képét. Pintér László ünnepi beszédében visszapillantást adott Egyesületünk eddigi életéről. Kurucz Veronika és Madarász Mária szavalt, majd a victoriai énekkar gyönyörű dalokat énekelt. A victoriai Buzavirág Tánccsoport is kitett magáért ropogós néptáncaikkal. A Victoriai Egyesület tagjaiból sokan eljöttek. A 100-nál több kiéhezett vendéget asszonyaink disznótoros vacsorája fogadta.
 • Február 13-án a multikulturális hét keretében Kurucz Marika előadást tartott Magyarországról, népművészetünkről, hagyományainkról a Park Avenue iskolában és 15-én a Multicurltural Society épületében.
 • Májusban megkezdte Bedő Bert, „bridge-mester”, a kártyajáték tanítását péntek estéken az érdeklődők számára, majd Lakatos János is bekapcsolódott a tanításba.
 • Július 13-án nálunk vendégszerepelt a St. Andrew’s United Church-ben a Powell Riveri Kórus-Fesztiválon résztvevő, 38 tagú székesfehérvári énekkar.
 • Szeptember elsején hagyott itt bennünket harmadik halottunk, Szijj Ottó első felesége, Marika.
 • Szeptember 22-én irodalmi délutánt rendeztünk Miska János neves kanadai-magyar író előadásával, aki ismertette a kanadai magyar irodalom helyzetét és fontosságát. Méltatta az Egyesületünk irodalom-barátainak lelkes működését. Ugyanakkor kiállítottuk a honfoglaláskori történelmi emlékek fényképeit, melyeket az ottawai magyar követség küldött körbe a magyar klubok számára.
 • A Nanaimoban és környékén élő volt soproni diákok (10), feleségeikkel együtt vendégül látták október 12-én a menekült Soproni Erdőmérnöki Egyetem volt dékánját, Dr. Roller Kálmánt és feleségét Agláját. A meghitt beszélgetés tárgya évekre visszanyúlt egészen 1956-ig.
 • 1996. október 21-e hetét Nanaimo polgármestere, Gery Korpan magyar hétté nyilvánította és küldöttségünk részvételével felhúzta a magyar lobogót a városháza zászlórúdjára.
 • Egyesületünk novemberben computer-t és xerox fénymásoló gépet vett. Most már az internet-en figyelemmel kísérhetjük a magyarországi eseményeket.
 • Decemberi gyűlésünk után mikulásestet tartottunk a felnőtteknek is, ahol a Mikulás (Bölecz) találomra osztotta ki a mindenki által hozott ajándékokat, miközben ő hozzáfűzött az illetőre jellemző versbe szedett, könnyet fakasztó humoros anekdotákat.
 • Az 1997-re megválasztott vezetőségi tagok: elnök Bölecz Piroska, alelnök Kurucz János, pénztáros Besenczi István, titkár Pintér László, ellenőrök és rendezők Bakos Magda, Filó Katalin és Mandalik Ferenc.
 • Áprilisi gyűlésünkön a tagság tiszteletbeli elnökké nevezte ki Polgári Lászlót az Egyesületünk megalapításában végzett érdemeiért.
 • Levelet írtunk az Egyesület nevében Robert Ringma MP-nek, melyben kértük, hogy kedvezően szavazzon a parlamentben, mikor Magyarország NATO-ba való felvételéről dönt a kanadai kormány, megemlítve Magyarország pozitív szerepét a világtörténelemben.
 • Zuhanyzót tettünk be a földszinti WC-be, és védőtetőt építettünk a hátsó bejárat fölé.
 • Megjelent a NYUGATON IS FELKEL A NAP című antológiánk az Antológia Kiadó gondozásában, Lakiteleken. A könyvet elküldtük Szeleczky Zita US-ában élő színésznőnek, aki dicsérő levelében befogadott bennünket a Szeleczky Zita Baráti Körének tagjai közé.
 • Az 1998-ra megválasztott vezetőségi tagok: elnök Bölecz Piroska, alelnök Kurucz János, pénztáros Besenczi István, titkár Pintér László, ellenőrök és rendezők Bakos Tibor, Filó Katalin és ifj. Madarász András.
 • Április 25-én jótékonysági vacsorát rendeztünk a kerékpárbalesetben súlyosan megsérült Páris János megsegítésére, melynek tiszta bevétele 2 139 dollár lett.
 • Július 7-én vendégszerepelt a St. Andrew’s United Church-ben a pécsi 39 tagú Bartók Béla férfi kórus, akik szintén a Powerll River-i kórusfesztiválon vettek részt. Éneklésük magával ragadta a hallgatóságot, és főleg az előadott bordal tetszett sokaknak. Mint minden csoportot, őket is megvendégeltük, és a tagság szállásolta el őket.
 • Szeptember 16-án fogadtuk otthonunkban a budapesti TÉKA népi zenekart. Egyedülálló zeneszerszámokkal (tekerőlant, kecskefejű bőrduda, koboz, ütőgardon) mutatták be számunkra az igazi népi zenét. A nagyszámú közönség felejthetetlen élménnyel térhetett haza.
 • Októberben több éves „kocsmárosi” teendőiről lemondott Tölgyesi Antal. Kurucz János elfogadta, hogy a jövőben elvégzi ezen teendőket.
 • Decemberben vettünk egy nagy-képernyőjű (52 In.) telviziót, és ennek hatására megalakult az „Opera Baráti Kör” mely minden hónap utolsó vasárnapján tart opera vetítést az érdeklődők számára.
 • Ez évben meghalt két tagtársunk: Ronyec József és Szentvéri István.