• 2004 sem volt kegyes tagjainkhoz. Öten haltak meg: Fekete Barnabás, Budai Mária (ápr. 13), Kiss Miklós, Szamosi-Donaldson Lorna (júl. 24), Vastagh Mária (szept. 3). A búcsúztatókat gyakran kultúr-otthonunkban tartjuk.
 • 2005 Taggyűlésünket el kellett halasztani január 23-ára a hideg és hóesés miatt. A gyűlés után Virág Pál amatőr asztronómus tanulságos előadást tartott naprendszerünkről.
 • Február 6-án tartott tisztválasztó gyűlésünkön a következő lett a választás eredménye: elnök Bölecz Piroska, alelnök Madarász András, pénztáros Kurucz János, titkár Pintér László, ellenőrök és szervezők Bakos Tibor, Ravai Erzsi és Szentvéri (Simon) Irén.
 • Február 12-én adományoztuk Victoriai Egyesületnek Gergely Mihály Dokkmunkások c. festményét új otthonuk felavatása alkalmára. – Február 18-án készítettünk eladásra 160 lbs. kolbászt és 120 lbs. hurkát.
 • Március 13-án emlékeztünk meg az 1848-as forradalomról. – 19-én a Memorial Garden temetkezési vállalattól kaptunk tanulságos előadást, 28-án pedig 22 gyermek vett részt a húsvéti tojás-keresésen.
 • Április 2-án tartottuk Tavaszi Bálunkat 72 vendéggel, köszönettel Szentvéri (Simon) Irén kiváló szervező munkájának. Föszakácsok: Bakos és Ravaiék.
 • Május elsején taggyűlés anyáknapi vacsorával. Szakácsok: Bakos Tibor és Horváth Lajos. – Május 5-én nálunk szerepelt a „Gypsy Fire” nevű cigányzenekar egy női és egy férfi énekessel.
 • Empire Day Parade május 22-én, melyen ismét a Best Cultural Presentetion díjat nyertük. Sikereink nagyban köszönhetők a szépen feldiszített uszály mellett a már évek óta itt szereplő vancouveri Forrás Táncosoknak.
 • Június 5-i taggyűlésünkön megemlékeztünk a 85 éve történt gyalázatos Trianoni Békediktámumról. – 19-én pedig apáknapi vacsorán vettünk részt.
 • Július 1-én Canada Day ünnepség volt a szokásos módon. – 24-én és augusztus 21-én pedig pikniket tartottunk a hátsó udvaron.
 • Szeptember 5-én elhunyt ifj. Mandalik Ferenc tagtársunk.
 • A szeptember 11-i taggyűlésen lettünk tudatva, hogy meghosszabbította a Gaming Comission a BINGO engedélyünket további 3 évre.
 • 200 dolláros adománnyal járultunk hozzá az ’56-os forradalom 50 éves évfordulójára készülendő emlékműre, amit az Észak-amerikai magyarság állítana fel Magyarországon. Sajnálattal a budapesti önkormányzatok nem engedélyezték, így Kaposváron kapott helyet egy szép parkban.
 • Szeptember 24-én tartottuk Szüreti Bálunkat a kultúrházunkban. 5 tagú zenekar (Olympic) szolgált kiváló tánczenét a 80 fizető vendégnek. Elismerő dicséretet kaptunk victoriai vendégeinktől.
 • Október 9-én tartott taggyűlésünkön jelentette be Kurucz János, hogy a város elutasította kérvényünket, hogy továbbra is templomnak nyilványítsák kultúrházunkat kedvezményes adófizetés végett.
 • Október 23-án, az ’56-os forradalom megemlékező ünnepélyén Simon József korabeli filmeket vetített az eseményekről.
 • November 20-án levetítettük Nagy Imre életéről szóló lelket-felrázó filmet.
 • A december 4-i gyülésen elfogadtuk a Victoriai Egyesület javaslatát, hogy jövőre, október 23-án együtt tartsuk ’56 jubileumi ünnepségét a már lefoglalt Conservatory of Music épületében. De úgy határoztunk, hogy 22-én tartunk egy megemlékezést a mi otthonunkban is.
 • December 11-én megérkezett az unokák Mikulása (Hunyor Gyurka) 31 gyermek részvételével és december 18-án a felnőtteknek Simon József Mikulás osztotta ki a hozott csomagokat. A csomagosztás után táncra is perdültünk egy tangóharmonika zenéjére. Szilveszteri bálunkon csak húszan jelentünk meg.
 • 2006 februári tisztválasztó gyűlésünk eredménye: elnök Simon József, alelnök Madarász András, pénztáros Kurucz János, titkár Pintér László, ellenőrök és szervezők Bakos Tibor, Bölecz Piroska és Horváth Marika . Új elnökünk buzdító székfoglaló beszéddel mutatkozott be.
 • Február 19-én Farsangi Bált tartottunk disznótoros vacsorával, 61 vendéggel.
 • A március 5-i gyűlésünkön elhatároztuk, hogy lecseréljük a 10 éves tűzhelyeinket. – Az ingatlanunk felbecsült értéke felemelkedett de eredménytelenül apelláltunk.
 • Március 15-én, szerdán este volt a „Gypsy Jazz” cigányzenekar és két énekes előadása, ahol sok hazafias dal hangzott el. – 19-én pedig megtartottuk a ’48-as forradalom emlékünnepélyét.
 • Április 11-én vendégszerepelt három színművész Erdélyből (Péterfy Lajos, Gáll Annamária és Fall Ilona). – És 17-én husvéti tojáskeresés 17 gyermekkel.
 • Május 7-i taggyűlésünkön megszavaztunk 500 dollár adományt az Ottawában felállítandó ’56-os emlékmű költségeire. Üj hűtőszekrényt vettünk az alagsorba. Gyűlés után anyáknapi vacsora.
 • Május 21-én, az Empire Day parade-on elnyertük a Best Cultural Presentetion mellett a Parade Marshsll első díját is a vancouveri Forrás Tánccsoport hozzájárulásával.
 • Június 4-én taggyűlés, 16-án kertészkedési napot tartottunk, és 18-án apáknapi vacsorára jöttünk össze.
 • Július elsejei Canada Day lángos sütésünk nem jól sikerült, valószínű a nyári hőség miatt nem fogyott a lángosunk. – Júliusban és augusztusban tartottunk pikniket.
 • Ez évben két halottunk volt: Budai Imre (jan.27) és Csinger József költő tagtársunk (aug. 6).
 • Szeptember 10-én taggyűlés. Meghívót kaptunk az Ottawában felállítandó ’56-os emlékmű október 4-én történő leleplezésére.
 • Október 1-én taggyűlés. Elnökünk kérelmi levelet adott be Nanaimo városházára, hogy jegyezzék be október 22-29 hetet magyar hétté az 1956-os forradalom 50, évfordulójának emlékére. Ez idő alatt magyar zászló lobogott a városház zászlórudján.
 • Október 22-én tartottuk a forradalomról való megemlékezést, melyen elhangzottak: ünnepi beszéd szavalatok és személyi visszaemlékezések. Október 23-án kb. tizenhatan vettünk részt a Victoriai Magyar Egyesület által rendezett nagyszabású emlékünnepségen a Conservatory of Music épületében. Baán Katalin volt a Master of Ceremony és nanaimoi tagtársunk, Jandó Tibor volt magyar részről az előadó. Több hivatalos személyiség volt jelen és köztük a Lieutenant Governor, Iola Campagnola mondott érdemleges beszédet. Volt ezen kívül szavalat, a victoriai gyermekkórus énekelt Kodály dalokat, zongora előadás és az 50 tagú Victoria Youth Orchestra játszotta Liszt 2. Rapszodiáját, Brahms Magyar Táncait és a Rákóczi Indulót Sándor János vezényletével. Az elragadtatott telt házas közönség többször visszakérte a Rákóczi Indulót. Felejthetetlen est volt.
 • Október 26-án nagyon értékes előadást tartott a klubunkban Kiss Dénes író-költő a magyar nyelv ősiségéről. Ő is több évet ült Kádár börtönében egyik ’56-os verséért.
 • December 10-én volt a gyerekek Mikulás napja 35 gyermek résztvételével. (Mikulás Hunyor György.) 16-án pedig a felnőtteket szórakoztatta a Mikulás (Pintér) anekdotáival. 31-én csak kis számban (22) vettünk reszt a Szilveszteri Bálon.


Comments

<!--:hu-->Történetünk 2004 – 2006 -ig<!--:--> — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>