• Az 1988-as év vezetőségi tagjai: elnök Szász József, alelnök ifj. Madarász András, pénztáros Kurucz János, titkár Pintér László és ellenőr Bedő Anna.
 • 1988-tól az évenként megtartott Powell River-i International Choral Kathaumixw (Nemzetközi Kórus-verseny) keretében körutazó magyarországi énekkerokat pártfogoltuk, és meghívtuk őket a nanaimoi közönség előtti vendégszereplésre. 1988. július 13-án volt nálunk a 36 tagú Tavasz Énekkar Budapestről, akik a Beban Park auditoriumban szerepeltek. Motelban szállásoltuk el őket és étkezésükről is mi gondoskodtunk ittlétük alatt.
 • 1988. július 24-én a Rathtrevor Parkban tartott piknikünkön Szász József javaslatára szavazással határoztuk el kultúrházunk építésének megkezdését. A talajtörés már szeptember 4-én megtörtént. A ház terveit Pintér László készítette el, és miután az építő-mérnök jóváhagyta, Szász József építői hozzáértésével és id. Madarász András segítségével megszervezte az építkezést. Az épület december 4-én már tető alatt volt, köszönhető lelkes tagságunk segítőkészségének. A befejezett épület összköltsége 130 ezer dollárt tett ki. Ezt a költséget 94 ezer dollár erejéig a Bingo játékokból, és 36 ezer dollárt a Lottery Foundation-tól kérvényezett és kapott összegből fedeztük. A következő személyek járultak hozzá fizikai munkával az építkezéshez:

Bedő Bertalan 48 óra
Kalász Ilona 6 óra
Kovács István 12 óra
Kurucz János 92 óra
Kurucz Marika 10 óra
Lee Ferenc 16 óra
id. Madarász András 208 óra
Ifj. Madarász András 22 óra
Madarász Chris 6 óra
Madarász Mária 4 óra
Pintér Marika 18 óra
Pintér Lészló 102 óra
Pintér Zoltán 28 óra
Szász József 320 óra
Szücs Elek 8 óra
Varga László 25 óra
Összesen 925 óra

Ez megfelel kb. 15 000 dollár hozzájárulásnak.

Ezenkívül voltak pénzbeli adakozások is azoktól, akik nem tudtak a munkákban részt venni kenyérkeresési munkájukból kifolyólag, mint pl. Mandalik Ferenc, aki 500 dollárral járult hozzá.

 • 1988 szeptemberében kezdeményeztünk hétvégi magyar iskola felállítását, mely sajnos csak két tanévet működött jelentkező tanulók hiányában. Tanítók először Kovács István, majd Németh Gabriella voltak.
 • Az 1989-es év vezetőségi tagjai: elnök Szász József, alelnök Lee Ferenc, pénztáros Kurucz János, titkár Pintér László, ellenőr Bölecz Piroska.
 • 1989 januárjában szerveztük meg a helyi főiskola (Malaspin College) kiállító termeiben a magyarok Kanadába jövetelének százéves történetéről szóló vándorkiállítást.
 • 1989. május 7-én, egy csodálatos szép tavaszi napon került sor büszkeségünk, az új Magyar Kulturális Központ (Hungarian Cultural Centre) megnyitására. Elnökünk, Szász József vezette le a ceremóniát miután összefoglalta az Egyesület történetét a közel 150 résztvevő előtt. Köszöntő beszédet mondott Nanaimo város akkori polgármestere, Frank Ney, aki elismerően méltatta a magyarok szerepét Nanaimo város és egyben Kanada multikulturális mozaikjában. Beszédet mondott még a Victoriai Magyar Egyesület elnöke, Viszlai Éva, Benkő Géza ugyancsak Victoriából és Vietorisz Lajos tiszteletes. Szavaltak: Madarász Mária, Kurucz Veronika és Kovács Ildikó.

Mint gyermekére édesanya,
Úgy nézünk rád új otthonunk;
Idegenben egy új Haza,
Mi építettünk, mi magunk.

(Szavalta Kkurucz Veronika) PL.

 • A főajtót lezáró nemzetiszín szalagot a polgármester vágta el a következő szavakkal: „I hereby declare the Hungarian Cultural Centre officially open”. Ezzel megnyílt az út a további ünneplésre, melyhez a victoriai Buzavirág Táncosok meg-nem szűnő népi táncai és Hegedős Györgyi vancouveri színésznő tréfás előadása derítette a kedélyeket a felszolgált ételek mellett.
 • A polgármester sugallatára elhatároztuk, hogy havonta egyszer magyar istentiszteletet, illetve szentmisét fogunk tartani új otthonunkban, amit ezidáig meg is valósítottunk Vietorisz Lajos tiszteletes, majd utódja Szigeti Miklós tiszteletes, Ugrin Bála atya, majd utódjai Pesznyák Béla plébános és Lakatos Dénes atya hozzájárulásával.
 • A szeptemberi közgyűlésen az elnök a vezetőség sok teendőjére hivatkozva javasolta, hogy emeljük fel kettővel a vezetőség számát. Így került sor arra, hogy a tagság két jelöltet, Polgári Lászlót és Petroczky Györgyöt ellenőri pozícióra megválasztotta.
 • 1989. október 23-án Nanaimo polgármestere, Frank Ney ”Magyar Szabadság Hét”-té nyilvánította a hetet, és a polgármesteri emlékkönyvben egy lapot „Magyar Szabadság Lap”-nak dedikált a meghívott tagjaink aláírásával. Ezen a héten a magyar koronás címeres zászló lengett egy hétig a városháza zászló-rudján. Ekkor avattuk fel otthonunk falán az 1956-os hősök emléktábláját és Pintér Laci által faragott kopjafát is.
 • A novemberi gyűlésen Polgári László lemondott ellenőri tisztségéről. A tagság helyébe mindjárt megválasztotta id. Madarász Andrást.
 • Kultúrotthonunk részére vettünk felszereléseket: konyha-edényeket, zenegépet, televíziót, video-lejátszót, stb.