• Az 1999-re megválasztott vezetőségi tagok: elnök Bölecz Piroska, alelnők Kurucz János, pénztáros Besenczi István, titkár Pintér László, ellenőrök és rendezők Bakos Magda, Blaskó Julika és Törőcsik Ilona.
 • Március 6-án búcsúztunk Gergely Mihály festőművészünktől az Otthonunkban. Sok ismerőse, diákjai és munkájának értékelője vett részt a búcsúztatón. Köztük egyik „native” diákja Indián szertartásal búcsúzott tőle (füst formájában küldte lelkét a Nagy Szellem fogadására). Mihály bátyánk lelkes támogatója volt Egyesületünknek, és ránkhagyta vagyonának és maradék festményeinek legnagyobb részét. Mihály hamvai is felesége mellett nyugszanak az általa adományozott hársfa alatt.
 • A március 15-én tartott 1848-as ünnepély után Szijj Ottó második felesége, Mária az otthonunk konyhájában elesett, és csípőtörést szenvedett, melyre ő beperelte klubunkat mondván, hogy zsíros volt a linóleum.
 • Május 15-én ünnepeltük meg Kultúrotthonunk 10 éves évfordulóját. Madarász Mária mondott visszatekintő beszédet, Blaskó Julika és Bölecz Béla szavaltak. Az ünnepélyt szokásosan vacsora követte.
 • Augusztus elsején tartotta Nanaimo városa várossá alakulásának 125. évfordulóját. Az ünnepi programban kérésünkre részt vettek a victoriai Búzavirág Táncosok is, akiknek az előadását a nanaimo-i közönség hosszan tartó tapsa követte a Mafeo Sutton Parkban.
 • Ez évben halt meg Fisztner Julianna tagtársunk.
 • A 2000-re megválasztott vezetőségi tagok: elnök Kurucz Marika, alelnök Pintér László, pénztáros Besenczi István, titkár Tölgyesi Johanna, ellenőrök és rendezők Baán Ilona, Bakos Tibor és Szamosi Gábor.
 • Február 11-12-én részt vettünk a Canada’s Multicultural Mosaic nevű kiállításon népviseleti ruhákkal, angol nyelvű, magyar tárgyú könyvekkel, népművészeti tárgyakkal és a székely fafaragás bemutatásával, amit Józsa László adott elő.
 • Február 20-án zenés előadásra hívtuk meg Márkus Ica népdal énekest és zenekarát Karcagról. Ica csodálatos hangja elbűvölte az otthonunkat megtöltő közönséget.
 • Március 18-án Csorba Éva, kozmetikus szépítkezési napot tartott asszonyaink számára otthonunkban, melynek bevételét az Egyesületünknek felajánlotta.
 • Ez évben tartotta Nanaimo városa a 133. májusi Empire Day Parádéját, melyen a britishek megelőzve bennünket, mi a Best Cultural Presentation második díját nyertük el.
 • Közös munkák megbeszélése végett látogatta meg Egyesületünket július 11-én a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület elnöke, Sasvári Magdolna, a Tárogató újság szerkesztője Kossuth Éva és a Victoriai Magyar kulturális Egyesület elnöke, Rátkai István.
 • November 11-én egész napos képkiállítást tartottunk otthonunkban Nanaimo közönségének a néhai Gergely Mihály festőművész képeiből.
 • Ez évben hagyott itt bennünket id. Fisztner Ferenc, Mandalik Árpád és Egyesületünk egyik törzstagja, Bedő Bertalan (aug 31).
 • December 10-én a gyerekek, 17-én a felnőttek mikulás napját tartottuk. A Mikulás, Bölecz Béla hasfakasztó anekdotákat adott elő.
 • Megünnepeltük a milleniumi évfordulót, december 31-ikét: kéz a kézben, körbe állva a Himnusszal búcsúztunk az ezredévtől.
 • 2001 februári tisztválasztó gyűlésünkön a vezetőség a következőképp alakult: elnök Kurucz Marika, alelnök Hunyor György, pénztáros Besenczi István, titkár Pintér László, ellenőrök és rendezők Bedő Anna, Fisztner Ferenc és Szamosi Gábor.
 • Megemlékeztünk Egyesületünk 15. évfordulójáról: Hunyor György visszatekintő beszédét szavalatok követték. Elnöknőnk a következővel fejezte be a gyűlést: „Áldjon meg az Isten bennünket erővel, egészséggel, lelkesedéssel, hogy még sok évet együtt tölthessünk megértésben.”
 • Február 15-én meghalt egyik alapító tagunk, id. Mandalik Ferenc. – Február 23-i irodalmi estünkön helyi költőink alkotásainak ismertetésével foglalkoztunk.
 • Márciusi gyűlésünkön jelentette be elnöknőnk, hogy sajnos a jövőben a BINGO bevételből nem engedélyezik ösztöndíjak adományozását. Gyűlés után Lente Lajos Pozsár Kata énekes-nővel és két zenész kiséretével adott zenés előadást.
 • Március 18-án emlékeztünk meg az 1848-as forradalomról Bölecz Béla ünnepi beszédével és szavalatokkal. – Március 25-én opera délutánt és 30-án irodalmi estet tartottunk. Márciusban történt meg az új mosogató gép beszerelése.
 • Április 14-én volt a hagyományos húsvéti tojáskeresés unokáinknak.
 • Május 6-i taggyűlésünk után ünnepeltük meg az anyák napját. Főszakács Bakos Tibor.
 • Május 20-án részt vettünk az Empire Day Parádén, melynek ez évben „Our Harbour – Our History” volt a témája. A BC Ferry (komp) replikáját építettük meg az uszályra (float), és a vancouveri Forrás Tánccsoport táncolt az uszály után. A „Best Cultural Presentation” lett az eredmény.
 • Június 3-án taggyűlés volt és 17-én apáknapi vacsora.
 • Július elsején, Canada Day-en lángos sütéssel vettünk részt és 22-én pikniket tartottunk a klub udvarán.
 • Augusztus 19-én taggyűlést tartottunk, a szeptemberi gyűlést előre hozva, mert szeptemberben többen elutaznak, és a gyűlés után piknikeztünk az udvarban.
 • Október 7-én elhunyt Polgári László alapító tagunk.
 • Október 21-én tartottuk az ’56-os forradalom megemlékezését, ahol a szavalatok mellett Vietorisz tiszteletes mondott imát. – Október 26-án az irodalmi esten Bölecz Béla tartott előadást a Sumer-Magyar nyelv rokonságáról.
 • November 16-án elhunyt Tölgyesi Antal tagtársunk.
 • December 9-én a gyerekeknek, 16-án pedig a felnőtteknek jött meg a magyar Mikulás.